Series Đào Tạo: “Kinh Doanh Trên TikTok Shop Chuyên Nghiệp”

Series Đào Tạo: “Kinh Doanh Trên TikTok Shop Chuyên Nghiệp”

Khóa học được Haravan thiết kế dành riêng cho các nhà bán hàng, đặc biệt là những ai đang bắt đầu kinh doanh trên TikTok Shop và gặp những trăn trở như:

  • Không biết phải bắt đầu với TikTok Shop như thế nào?
  • Quá trình setup gian hàng trên TikTok Shop cần chuẩn bị những gì?
  • Livestream trên TikTok có dễ dàng như các kênh khác?
  • Cách cắt ghép video TikTok đơn giản, dễ dàng lên xu hướng?...

Xuyên suốt Khóa học sẽ bao gồm 5 buổi, với các nội dung như sau:

  • Buổi 1: Xây dựng kế hoạch kinh doanh "nghìn đơn" trên TikTok Shop
  • Buổi 2: Xây dựng gian hàng TikTok Shop hiệu quả
  • Buổi 3: Đột phá doanh thu với livestream bán hàng trên TikTok Shop
  • Buổi 4: Sáng tạo video ngắn "triệu view" trên TikTok
  • Buổi 5: Tăng trưởng doanh thu và thương hiệu với quảng cáo TikTok


Giảng viên


Haravan
Haravan

Bạn đã sẵn sàng ?